[Лубенський ДНЗ №5 "Зірочка" ]

Кадровий склад педагогічного персоналу

п/п

Прізвище,

Ім’я та по

батькові

Число

місяць

рік

народ

ження

Ста

ть

посада

Назва

навч.закл,

який закінчив

(зазначити

з якого курсу

вибув)

Спеціа-

льність

за

дипло

мом.

Основ-ний

чи

суміс-

ний

праців-ник

Заг.

пед.

стаж

Стаж

роб.

в

дан.

зал.

Курс

пере

підг.

%

тар.

ст./

ки

Назва

Навч

з.

заочно

курс

Кв.

Ка

Те

Го

рія

Рік

остан.

атест.

На

го

ро

ди.

1

Царинна Лідія

Іванівна

30.06.

1956

Жі

н

Заві

дувач

Чернігівський

Пед.ін-т

Вчитель

початкових

класів

Основн

44

21

2013

1,0

з/но

не

навчає

ться

Сп

еці

алі

ст

2015

Від

Мін

Осві

Ти

Укр.

2

Сюкало

Світлана

Олексіїв-

на

04.06

1970

Жі

н

Вихо

ватель

Уманський

Пед

інститут

Вчитель

початкових

класів

Основн

28

9

2013

0,7

з/но

не

навчає

ться

Сп

еці

алі

ст

2012

Грам

Місь

К

УО

3

 

Артюшко-ва

Алла

Іванівна

 

26.10.

1975

 

Жі

 н

 

 

Вихо

ватель

 

Пед.ун-т

ім.Драгоманова.

 

Вихова-тель

дітей

дошкіль

ного віку,

сімейного виховання

 

основн

 

14

 

10

 

2013

 

1.0

 

з/но

не

навчає

ться

 

Сп

еці

алі

ст

 

2014

Грам

Місь

К

УО

4

Буц

Інна

Миколаїв-

на

25.10

1989

Жі

н

Вихо

ватель

Переяслав-

Хмельн.-держ. Пед.унів. ім.

Г. Сковороди.

Вихова-

тель

дітей

дошк.

     віку.

Основн

4р 11м.

 

4р. 11м.

 

-

1,0

з/но

не

навчає

ться

Сп

еці

алі

ст

2016

 

5

Бузиновська Валентина Петрівна

22.03.1985

Жін..

Вихо ватель

 

Кременчуцьк.вчитель пед.. уч-ще

Вчитель початкових класів

Основн.

4р. 5м

3 р 5 міс.

-

1,0

Національн.пед. ун-т ім. Короленка  V׀׀ курс

спеціаліст

-